Bộ Giáo dục thông báo email, số dế yêu tương trợ tuyển sinh 2016

Bộ Giáo dục thông báo email, số dế yêu hỗ trợ tuyển sinh 2016

(GDVN) – Nhằm tương trợ thí sinh về các nguồn tin liên đới đến xét tuyển, Vụ Giáo dục Đại học đã ra đời hệ thống email, dế yêu dùng cho công việc tuyển sinh.

========> Mách bạn gia sư uy tín: gia sư môn văn

Mọi tin tức quan tâm, cần tương trợ có thể gửi đến địa chỉ email: [email protected] hoặc địa chỉ các số điện thoại: 04.3623.0816 và 04.3623.1138.

bộ máy email chính thức hoạt động từ ngày 25/7/2016. Các số smartphone hoạt động từ ngày 01/8/2016 trong giờ hành chính.

[center !important]Vụ Giáo dục Đại học đã thành lập hệ thống email, điện thoại phục vụ công tác tuyển sinh (Ảnh: Thùy Linh)[/center !important]

không những thế, Bộ GD&ĐT buộc phải các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng thực hành các công việc nhằm tạo điều kiện tiện dụng cho thí sinh khi việc chọn trường, chọn ngành huấn luyện trong xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016.

Trong đó có việc thông báo công khai tuyến phố dây nóng (điện thoại, email,..) hỗ trợ, tư vấn nghi vấn liên quan đến việc tổ chức xét tuyển của trường trước 1/8/2016.

nguồn tin con đường dây nóng của Trường buộc phải Con số về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo liên hệ e-mail: [email protected].

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT thông báo ngưỡng cam đoan có bảo đảm đầu vào, các trường tiêu chuẩn vào tình hình thực tại công bố công khai điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt một, trong đó ban bố rõ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các cấp huấn luyện trước 1/8/2016.

Trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung, các trường phải ban bố công khai trên trang tin tức điện tử của trường và Con số Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo liên hệ e-mail: [email protected] kết quả trúng tuyển của từng đợt và tin tức xét tuyển của đợt bổ sung tiếp theo (nếu có) theo Manchester United để ban bố rộng rãi, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển.

Trong thời kỳ thực hiện, giả thiết phát sinh gặp khó khăn, các trường cần kịp thời phản ảnh về đường dây nóng trực công tác xét tuyển của Bộ GD&ĐT: e-mail: [email protected]; điện thoại: 04.36230816, 04.36231138.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng