DỊCH VỤ CÓ XUẤT HÓA ĐƠN TRẢ LẠI ĐƯỢC KHÔNG? Kê khai bổ sung ntn?

Kính gửi Trung tâm kế toán Hồng Trang – EDUBELIFE

em hỏi trường hợp như sau ạ. Công ty em có nhận hóa đơn nhân công công trình.
Giờ bên em muốn hủy không muốn kê khai theo cách xuất trả lại hóa đơn theo TT153/2010/TT-BTC.
Nội dung là trả lại dịch vụ nhân công công trình theo hợp đồng… có được không ạ.
Như vậy thì kê khai như thế nào hóa đơn xuất trả này ạ.
Cảm ơn cô và các bạn

Tham khảo: ĐỊnh giá tài sản

Trả lời

EDUBELIFE  cảm ơn em đã tin tưởng, chia sẻ tình huống của DN.

Qua đề xuất của em, tôi thấy có một vấn đề cần làm rõ:

A/ TT153/2010/TT-BTC đã hết hiệu lực ngày 18/10/2010 theo công báo số 597& 598-10/2010

Em có tham khảo thêm Hệ thống các văn bản pháp luật, trong đó có các văn bản về hóa đơn, tôi đã chia sẻ trên web site ketoanhongtrang.vn của chúng ta.

B/ Em muốn hủy không muốn kê khai theo cách xuất trả lại hóa đơn lại dịch vụ nhân công công trình theo hợp đồng… có được không ạ?

Căn cứ các văn bản hiện hành hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng hóa đơn, cụ thể tại khoản 2.8 PL 04 Thông tư 39/2014/TT-BTC “2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

  • Như vậy, hiện nay pháp luật có quy định lập hóa đơn trong trường hợp trả lại hàng nhưng chưa có quy định trả lại dịch vụ. Do đặc điểm sản phẩm dịch vụ thường là vô hình, không có hình thái vật chất; quá trình sản xuất, đồng thời là quá trình tiêu thụ, nên việc “trả lại dịch vụ” không có sở khoa học và thực tiền. Có lẽ vì lẽ đó, chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn về việc trả lại dịch vụ

C/ Hướng xử lý: Để tìm phương án xử lý tối ưu, em có thể chia sẻ thêm: Lý do tại sao bên em lại chi phí nhân công này.

Đây là một trong các tình huống yêu cầu kế toán chúng ta cần có kỹ năng mềm. Đây cũng là một nội dung trao đổi của Chương trình kế toán tổng hợp – Level 1 in accounting em vừa học.

TRường hợp DN của em mong muốn từ chối dịch vụ này, em có thể áp dụng Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Xem thêm: Tài chính doanh nghiệp

Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

= Như vậy, em có 02 phương án để xử lý vấn đề này. Nhưng cả 2 phương án này đều yêu cầu Bên em và Bên cung cấp dịch vụ phải có Biên bản làm việc cụ thể với nhau, hai bên đếu nhất trí về nội dung trao đổi

Phương án 1: Hai bên lập Biên bản thu hồi hóa đơn nhân công trên (Theo Mẫu kèm theo tại Phụ lục Thông tư 39/2014/TT-BTC. Nếu cần mẫu chuẩn, viết email nhắc tôi để tôi chuyển cho em nhé!)

Phương án 2: Bên cung cấp dịch vụ lập Hóa đơn điều chỉnh giảm Hóa đơn đã lập sai, kèm theo Biên bản làm việc hai bên về lý do Bên em từ chối nhận dịch vụ, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… của hóa đơn muốn điều chỉnh.

Chú ý hóa đơn điều chỉnh giảm này bằng đúng giá trị hóa đơn ban đầu do hai bên thống nhất điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị hóa đơn.

Đây là một bài tập được thực hành chi tiết tại chương trình kế toán thuế của chúng ta Tax accounting.

D/ Kê khai trường hợp điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào kỳ trước.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, em chú ý một điềm như sau:

1/ Thời điểm kê khai bổ sung: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế

2/ Hồ sơ khai bổ sung

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

3/ Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung.

Người nộp thuế tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định đồng thời khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

 

Trên đây là một số gợi ý của tôi về hướng xử lý trường hợp của DN. Cám ơn Trâm đã có chia sẻ chân thành và thực tiễn bổ ích với các bạn trong Nhóm. Chúc em thành công trên con đường sự nghiệp đã lựa chọn!