Người Việt mất 1,5 triệu lít máu/năm vì giun

 • Cứu bệnh nhân dịp tan vỡ thai ngoài tử cung, chết cận 2 lít huyết
 • Nhiễm giun ảnh hưởng tới khả năng sản xuất
 • Phẫu kể gắp vứt con giun trường 12 cm trong suốt mí mắt
 • Suýt chết chân vì cục súc huyết đông trít mạch
 • Uống thuốc tẩy giun, 7 học trò gia nhập cáo
 • Cứu bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung, mất gần 2 lít máu

  Cứu bệnh nhân dịp tan vỡ thai ngoài tử cung, chết cận 2 lít huyết

 • Nhiễm giun ảnh hưởng đến khả năng đâm sản

  Nhiễm giun ảnh hưởng tới khả năng sản xuất

 • Cứu bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung, mất gần 2 lít máu

  Cứu bệnh nhân dịp tan vỡ thai ngoài tử cung, chết cận 2 lít huyết

 • Nhiễm giun ảnh hưởng tới khả năng sản xuất

 • Phẫu kể gắp vứt con giun trường 12 cm trong suốt mí mắt

 • Suýt chết chân vì cục súc huyết đông trít mạch

 • Uống thuốc tẩy giun, 7 học trò gia nhập cáo

Chiến xít tẩy giun hàng loạt diễn ra trong suốt 2 ngày (28 và 29-11) cho chừng 700.000 học trò tiểu học tại 4 thức giấc: Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ và Nghệ An. Mục ăn tiêu mực tàu dự án là giảm tỉ châu lệ nhiễm cạc bệnh giun lan truyền qua cáu; nâng cao nhận thức mực tàu học trò, ba, cán bộ y tế và cọng cùng bay buồng chống cạc bệnh giun lan truyền qua cáu; cải tbây giờ vệ đâm môi trường, vệ đâm cá nhân dịp chủ nghĩa.

Các em học đâm Trường Tiểu học Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình được uống thuốc tẩy giun
Các em học trò Trường Tiểu học Hạ Bì, huyện Kim Bôi, thức giấc Hoà Bình đặt uống thuốc tẩy giun

Tổ chức Y tế thế giới chiêm bao tâm tính Việt Nam có hơn 8,5 triệu trẻ em bị nhiễm hay có nguy cơ bị nhiễm cạc loại giun lan truyền qua cáu như giun đũa, giun tóc, giun móc. Nguyên nhân dịp là do điều kiện vệ đâm môi trường, vệ đâm cá nhân dịp chủ nghĩa bại, như đi ăn tiêu bừa đương phổ thông, nhất là vùng nông thôn, vùng núi.

Trong khi đấy, theo thống kê mực tàu Viện Sốt nóng – Ký đâm trùng lặp và Côn trùng lặp trung ương, bây giờ Việt Nam có hơn 45 triệu người nhiễm giun. Hằng năm, người dân Việt Nam chết 1,5 triệu lít huyết và 15 tấn lương thực vì giun. Nhiễm giun hoi thiếu huyết, thiếu cạc vi chồng, học không tập trung, ảnh hưởng tới sự phát triển bay thể chồng và ý thức cho người bệnh, đặc biệt ở trẻ em và đàn bà có thai. Giới chuyên môn khuyến cáo người dân vì vậy tẩy giun toan kỳ 6 tháng một lần đặt buồng cạc bệnh do nhiễm giun đàng ruột.

D.Thu