sms location SMS API sẽ đáp ứng gần như các công dụng ưu việt

nếu như website của mọi người đang phải các tính năng như: gửi mã công nhận trải qua tin nhắn, phần mềm nội bộ nhắn tin thông tin, nhắn tin chức vui sinh nhật nhân viên, tin nhắn chúc mừng ngày lễ…Giải pháp SMS Location SMS API sẽ đáp ứng hầu hết nhiều tính năng trên.

Hệ tường sms marketing API của Quangcaosms.net bảo đảm sự đơn thuần, nhanh chóng và dễ dàng tích hạp trên toàn bộ chiếc hệ thống được bề ngoài theo bất cứ tiếng nói lập trình nào như: C#, ASP.Net, PHP, Java…

chế độ hoạt động:

 

 • Kết nối thông qua Webservice: POST/Get,SOAP, Restful
 • Xác thực: những request của khách du lịch sẽ được hệ thống xác thực thông qua APIkey và SecretKey. 2 Key này sẽ được cung cấp cho người dùng khi đăng ký dịch vụ.

Ứng dụng:

 

 

 • Gửi mã xác nhận trải qua trương mục khi: đăng ký, đăng nhập…qua website.
 • Gửi tin nhắn thông tin nội bộ trải qua ứng dụng.
  • Tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, ngày lễ thông qua phần mềm quản lý.
  • Gửi tin nhắn chúc vui cho bạn trong những cơ hội lễ.
   • Gửi tin nhắn khi với đơn hàng thế hệ trên website.

   sở hữu nhiều siêu thị không sở hữu bộ phận IT, quảng cáo sms tương trợ tích hợp SMS API vào hệ thống của người dùng.